Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. w sprawie czasu pracy obowiązującego w zakładach opieki zdrowotnej z dnia 2006-04-05.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/526377/06/X/108.6.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-05
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. w sprawie czasu pracy obowiązującego w zakładach opieki zdrowotnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich, na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej, zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o przedłożenie Radzie Ministrów wniosku mającego na celu zainicjowanie procesu legislacyjnego zmierzającego do zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w części dotyczącej czasu pracy. Aktualna regulacja przyjęta w art. 32 h ust. 1 tej ustawy odsyła do uchylonego w 2001 r. art. 129 (1) § 1 Kodeksu pracy, co czyni niemożliwym dokonywanie prawidłowej wykładni przepisów regulujących kwestię czasu pracy obowiązującego w zakładach opieki zdrowotnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: