Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. w sprawie potrzeby zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz innych pracowników medycznych z dnia 2006-04-11.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/529650/06/X/108.6.3 RZ
Data sprawy:
2006-04-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. w sprawie potrzeby zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz innych pracowników medycznych.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich, w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy stosuje się przepisy tej ustawy, a w sprawach w niej nie uregulowanych, odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Przepisy rozporządzenia w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy pozbawiają pokrzywdzonego wielu praw, które przysługiwałyby mu na podstawie Kodeksu postępowania karnego. Słaba pozycja pokrzywdzonego pacjenta jako uczestnika postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz jako strony postępowania sądowego w tzw. procesach lekarskich krytykowana jest w listach obywateli oraz organizacji zajmujących się ochroną praw pacjentów, kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na przebieg postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej skarżą się również obwinieni lekarze, którzy podnoszą, że w toku postępowania naruszane są ich prawa przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Uregulowania w omawianej materii wymagają daleko idących zmian, które powinny dążyć do lepszego zagwarantowania ochrony praw uczestników postępowania oraz wzmocnienia nadzoru nad tym postępowaniem.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: