Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. w sprawie akcji protestacyjnej lekarzy oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej z dnia 2006-05-25.

Adresat:
NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY
Sygnatura:
RPO/532888/06/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2006-05-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. w sprawie akcji protestacyjnej lekarzy oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Z informacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu wynika, iż nasilają się sytuacje, w których zagrożone są podstawowe prawa pacjentów. Dochodzi do sytuacji w której lekarze i zakłady opieki zdrowotnej odmawiają przyjęć pacjentów oraz udzielania zalecanych świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywania zabiegów chirurgicznych. Nie są również respektowane wcześniejsze ustalenia dotyczące terminu udzielania porady lub przyjęcia do szpitala, wynikające z kolejności zgłoszenia. Szczególny niepokój budzi odmowa udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla dzieci. Rzecznik przypomniał o art. 73 Kodeksu Etyki Lekarskiej, w myśl którego "lekarz decydujący się na uczestniczenie w zorganizowanej formie protestu nie jest zwolniony od obowiązku udzielania pomocy lekarskiej, o ile nieudzielanie tej pomocy może narazić pacjenta na utratę życia lub pogorszenie stanu zdrowia". Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o wyrażenie stanowiska w podnoszonej sprawie oraz przekazanie informacji na temat działań Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w tej materii, w szczególności w zakresie monitoringu sytuacji strajkowej lekarzy.

Inf. 4-6/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-06-28
Opis odpowiedzi:
1. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (02.06.2006 r.) stwierdziła w odpowiedzi, że środki masowego przekazu podają informację na temat protestu lekarzy traktując go jak sensację, a nie jako rzeczywistą walkę lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia o zwiększenie nakładów finansowych w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz o godne warunki pracy i płacy. Naczelny Rzecznik, a także okręgowi rzecznicy nie otrzymali informacji, aby ktokolwiek pozostał bez pomocy w sytuacji, kiedy była ona niezbędna. Przebieg akcji protestacyjnej jest na bieżąco konsultowany z Komisjami Etyki Okręgowych Rad Lekarskich tak, aby nie został naruszony Kodeks Etyki Lekarskiej, zwykła ludzka przyzwoitość oraz sumienność i rzetelność w wykonywaniu zawodu lekarza. Jednocześnie zwrócono się do Rzecznika Praw Obywatelskich o zawiadamianie o wszelkich kierowanych do niego niepokojących informacjach dotyczących protestu lekarzy.