Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichInformacja o działaniach RPO mających na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli polskich wyjeżdżających do pracy za granicą, przedstawiona w odpowiedzi na wystąpienie Marszałka Sejmu RP z dnia 2006-09-29.

Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/541790/06/VIII/805 RZ
Data sprawy:
2006-09-29
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Informacja o działaniach RPO mających na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli polskich wyjeżdżających do pracy za granicą, przedstawiona w odpowiedzi na wystąpienie Marszałka Sejmu RP.

Problem nieprzestrzegania praw polskich pracowników przez pracodawców zagranicznych został zasygnalizowany przez Rzecznika Europejskiemu RPO, Komisarzowi Praw Człowieka Rady Europy, Komisarzowi UE ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Wyrównywania Szans oraz Wiceprzewodniczącemu Parlamentu Europejskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich nawiązał stałą współpracę m.in. z Ministrem Spraw Zagranicznych i wieloma ambasadami RP, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcją Pracy, Oddziałami Kontroli Legalności Zatrudnienia (Urzędy Wojewódzkie), niektórymi Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy, Instytutem Psychosomatycznym w Warszawie, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

W dniach 22.03.2006 r. oraz 17.07.2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował konferencje o charakterze roboczym, na których dyskutowano o problemach migracji zarobkowej obywateli polskich. W trakcie obrad Rzecznik przedstawił propozycję powołania instytucji polskich "oficerów łącznikowych" przy ministerstwach ds. zatrudnienia w państwach "starej Unii", w których zatrudniani są licznie Polacy. Zaproponował ponadto wprowadzenie bonów umożliwiających refundowanie pomocy prawnej i sporządzenie katalogu firm prawniczych oraz tłumaczy świadczących usługi Polakom poza granicami kraju.

Rzecznik zwrócił się do Marszałka Sejmu RP z prośbą o wszelkie sugestie, idee i opinie, które pomogłyby uczynić bezpieczniejszymi wyjazdy Polaków do pracy za granicą.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: