Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1-2. Uwagi RPO do przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 2004-01-22.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/461149/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-01-22
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1-2. Uwagi RPO do przepisów ustawy o systemie oświaty.

Rzecznik sformułował szczegółowe uwagi dotyczące przede wszystkim przepisów odnoszących się do społecznych organów w systemie oświaty. Stwierdził jednocześnie, iż uregulowania jasno określające udział uczniów i rodziców w życiu szkoły przesądzają o jakości jej funkcjonowania i tym samym są podstawowym gwarantem bezpieczeństwa dzieci w szkole.

Inf. 1-3/2004, str. 67

3. Pismo RPO z dnia 21.05.2004 r. - prośba o zajęcie stanowiska w sprawie wystąpienia z dnia 22.01.2004 r.

4. Monit z dnia 28.10.2004 r.

5. Monit z dnia 31.03.2005 r.

1-2. Uwagi RPO do przepisów ustawy o systemie oświaty.

Rzecznik sformułował szczegółowe uwagi dotyczące przede wszystkim przepisów odnoszących się do społecznych organów w systemie oświaty. Stwierdził jednocześnie, iż uregulowania jasno określające udział uczniów i rodziców w życiu szkoły przesądzają o jakości jej funkcjonowania i tym samym są podstawowym gwarantem bezpieczeństwa dzieci w szkole.

Inf. 1-3/2004, str. 67

3. Pismo RPO z dnia 21.05.2004 r. - prośba o zajęcie stanowiska w sprawie wystąpienia z dnia 22.01.2004 r.

4. Monit z dnia 28.10.2004 r.

5. Monit z dnia 31.03.2005 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-01-22
Opis odpowiedzi:
1. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (17.02.2004 r.) poinformowała, że uwagi zgłoszone przez Rzecznika Praw Obywatelskich są obecnie analizowane w Ministerstwie. Rzecznik zostanie niezwłocznie poinformowany o proponowanych rozwiązaniach.
Inf. 1-3/2004, str. 67

2. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (22.04.2005 r.) podziela stanowisko Rzecznika w sprawie konieczności uporządkowania niektórych zapisów ustawy o systemie oświaty w kwestiach dotyczących społecznych organów w systemie oświaty, jednak nie wszystkie wskazane kierunki zmian legislacyjnych są do zaakceptowania. Minister nie przewiduje możliwości wprowadzenia obowiązku tworzenia w szkołach rad rodziców. Podejmowane są natomiast działania zmierzające do poprawy efektywności współpracy rodziców i rad rodziców ze szkołami i placówkami. Minister podziela stanowisko Rzecznika odnośnie zmiany zapisu art. 51 ust. 1a oraz uzupełnienia zapisu w art. 54 ustawy o systemie oświaty. Należy stworzyć uczniom szkół podstawowych i gimnazjów możliwość pełnego udziału w strukturach demokratycznych szkoły lub placówki. Nie jest natomiast zasadne uwzględnianie przedstawicieli uczniów w składzie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.