Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie uwag RPO do poselskiego projektu o zmianie ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa z dnia 2000-08-31.

Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/352226/00/VI/620 RZ
Data sprawy:
2000-08-31
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie uwag RPO do poselskiego projektu o zmianie ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: