Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych - kryterium dochodowe z dnia 2001-01-02.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/359645/00/XI/1109 RZ
Data sprawy:
2001-01-02
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych - kryterium dochodowe.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-06-20
Opis odpowiedzi:Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 26.02.2003 r., sygn. akt K 1/01).