Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności pilnej realizacji art.236 ust.1 Konstytucji RP w zakresie dotyczącym regulacji prawnych stanu klęski żywiołowej z dnia 2001-02-07.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/352818/00/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2001-02-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności pilnej realizacji art.236 ust.1 Konstytucji RP w zakresie dotyczącym regulacji prawnych stanu klęski żywiołowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-03-21
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź p.o. Zastępcy Dyrektora Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.02.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - luty 2001", str. 49).
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.03.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - marzec 2001", str. 48).