Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie procedury lustracyjnej - zakres podmiotowy i tryb odwoławczy z dnia 2001-02-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/363572/01/I/112 RZ
Data sprawy:
2001-02-13
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie procedury lustracyjnej - zakres podmiotowy i tryb odwoławczy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-05-12
Opis odpowiedzi:Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 5.03.2003 r., sygn. akt K 7/01).