Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie respektowania konstytucyjnej zasady domniemania niewinności w życiu politycznym i gospodarczym, w państwie prawnym, w związku z treścią przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe z dnia 2001-05-09.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/361441/00/VI/614 RZ
Data sprawy:
2001-05-09
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie respektowania konstytucyjnej zasady domniemania niewinności w życiu politycznym i gospodarczym, w państwie prawnym, w związku z treścią przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-04-03
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok z dnia 29.01.2002 r., sygn. akt K 19/2001).