Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Ofiar Przestępstw z dnia 2001-06-19.

Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/376577/01/II/214 RZ
Data sprawy:
2001-06-19
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Ofiar Przestępstw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: