Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych z dnia 2001-08-20.

Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/385960/01/IV/120.1 RZ
Data sprawy:
2001-08-20
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: