Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją określania przedmiotów i wysokości stawki podatku od towarów i usług z dnia 2001-09-20.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/364267/01/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2001-09-20
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją określania przedmiotów i wysokości stawki podatku od towarów i usług.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-05-13
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 5.05.2004 r., sygn. akt K 25/02).