Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pomocy materialnej dla studentów z dnia 2001-11-07.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/384399/01/I/122.1 RZ
Data sprawy:
2001-11-07
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pomocy materialnej dla studentów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-08-07
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok z dnia 2.07.2002 r., sygn. akt U 7/01).