Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie uwag RPO do projektu nowelizacji ustawy z dnia 17.05.1989 r. o izbach lekarskich z dnia 2002-04-23.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/306646/99/XIII/1018.6 RZ
Data sprawy:
2002-04-23
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie uwag RPO do projektu nowelizacji ustawy z dnia 17.05.1989 r. o izbach lekarskich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: