Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów regulujących sytuację prawną repatriantów i ich najbliższych rodzin z dnia 2002-04-22.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/402628/02/XV/1504 RZ
Data sprawy:
2002-04-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów regulujących sytuację prawną repatriantów i ich najbliższych rodzin.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-06-07
Opis odpowiedzi:


Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - czerwiec 2002", str. 60).