Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie uwag Rzecznika Praw Obywatelskich do projektu ustawy o konsorcjach konsumenckich z dnia 2002-06-21.

Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/411642/02/VI/604.7 RZ
Data sprawy:
2002-06-21
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie uwag Rzecznika Praw Obywatelskich do projektu ustawy o konsorcjach konsumenckich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: