Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pracy Polaków za granicą z dnia 2006-07-21.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/536046/06/VIII/805 RZ
Data sprawy:
2006-07-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pracy Polaków za granicą.

Jednym z priorytetów działania Rzecznika Praw Obywatelskich jest zaktywizowanie wszelkich form pomocy dla obywateli polskich emigrujących z kraju i podejmujących lub poszukujących zatrudnienia w krajach Europy Zachodniej.
Według szacunkowych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2005 r. w krajach UE legalnie podjęło pracę około 700 tys. polskich obywateli. Rozmiary migracji nielegalnej nie są możliwe do ustalenia. W najbliższym czasie migracja ta, zdaniem Rzecznika, wzrośnie, w związku z otwieraniem przez kolejne państwa członkowskie rynków pracy.
RPO przedstawił swoje dotychczasowe działania na rzecz Polaków pracujących za granicą oraz poinformował o planowanej konferencji międzynarodowej, która odbędzie się w sierpniu 2007 r. przy udziale ombudsmanów z 25 krajów UE. W opinii RPO koniecznym jest ustanowienie oficerów łącznikowych przy ministerstwach pracy w tych krajach UE, gdzie zatrudnionych jest ponad 50 tys. polskich obywateli. Zadaniem oficerów łącznikowych byłoby przeciwdziałanie na miejscu patologicznym zjawiskom wyzysku naszych obywateli, pomoc polskim pracownikom w respektowaniu ich praw na zagranicznych rynkach pracy, ale też uczulanie miejscowej administracji publicznej na wspomniane problemy. Niedawne spotkanie z Polonią w Londynie utwierdziło Rzecznika w celowości powołania takiej instytucji.
RPO zwrócił się o spowodowanie znacznego zwiększenia obsady polskich placówek konsularnych, włączenie zagadnienia pracy Polaków za granicą do programu działań Rządu jako jednego z kardynalnych problemów polityki ludnościowej państwa, podjęcie na szczeblu międzyrządowym rozmów na temat możliwości powołania oficerów łącznikowych, a także rozważenie podniesienia tej problematyki, jako ogólnoeuropejskiej, na forum Parlamentu Europejskiego. Wystąpienie przekazano do wiadomości Prezydentowi RP, Marszałkowi Senatu, Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo Marszałka Senatu RP
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: