Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących zwrotu kosztów procesu w postępowaniu przed sądem antymonopolowym z dnia 2001-07-10.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/382792/01/V/513 RZ
Data sprawy:
2001-07-10
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących zwrotu kosztów procesu w postępowaniu przed sądem antymonopolowym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-09-04
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 2.07.2003 r., sygn. akt K 25/01).