Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień straży gminnej (miejskiej) do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego (sygn. akt U 1/07) z dnia 2007-01-15.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/513178/05/II/208.4 RZ
Data sprawy:
2007-01-15
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień straży gminnej (miejskiej) do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego (sygn. akt U 1/07).

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie, iż przepisy § 17 ust. 1 lit. c oraz § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego są niezgodne z art. 131 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Zaskarżone przepisy rozporządzenia, formułując uprawnienia z zakresu kontroli ruchu drogowego dla strażników straży gminnych (miejskich) inne niż wynikają bezpośrednio z ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wykraczają poza zakres delegacji ustawowych zawartych w art. 131 ust. 1 tej ustawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-05-10
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 22 marca 2007 r., sygn. akt U 1/07).