Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie zwolnienia od podatku kwot wypłaconych z tytułu odprawy mieszkaniowej z dnia 2004-02-17.

Adresat:
SEJM KOMISJA OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/458176/03/V/503 RZ
Data sprawy:
2004-02-17
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie zwolnienia od podatku kwot wypłaconych z tytułu odprawy mieszkaniowej.

Projekt nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia - odprawy mieszkaniowej, która ma zastąpić ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery. Z dniem wejścia w życie nowelizacji zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych będzie podlegać wyłącznie odprawa mieszkaniowa. Osoby, które przed wejściem w życie nowelizacji złożyły wnioski o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery i które nie wyrażą zgody na zamianę tego świadczenia na odprawę mieszkaniową, nie będą mogły skorzystać z takiego zwolnienia. Powstaje wątpliwość, czy przyjęcie takiego rozwiązania jest zamierzone, czy jest raczej wynikiem przeoczenia.

Inf. 1-3/2004, str. 68

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: