Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie braku kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej z dnia 2007-02-02.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/531228/06/III/323.1 RZ
Data sprawy:
2007-02-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie braku kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej.

Do Rzecznika napływają skargi od osób prowadzących działalność gospodarczą dotyczące w szczególności zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS i zdrowotne) w sytuacji okresowej przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Organy rentowe, stosując przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dopuszczają możliwość wyrejestrowania z ubezpieczeń z tytułu faktycznego zaprzestania działalności gospodarczej, podczas gdy w świetle stanowiska organów NFZ ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ogóle nie dopuszcza możliwości zawieszenia obowiązku opłacania składek na to ubezpieczenie w związku z faktycznym zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej. W rezultacie mamy do czynienia z trudną do zaakceptowania praktyką odmiennej interpretacji obowiązku ubezpieczenia przy prowadzeniu działalności gospodarczej na potrzeby jednego i drugiego systemu ubezpieczenia.
Inicjatywa uregulowania tych zagadnień została podjęta przez posłów na Sejm RP i przybrała formę dwóch komisyjnych projektów ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 890), oraz o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 821). Prace nad wymienionymi projektami ustaw zostały jednak wstrzymane w związku z zapowiedzianą przez rząd inicjatywą kompleksowego uregulowania tych problemów w odrębnej ustawie. Rzecznik poprosił o poinformowanie w sprawie terminu złożenia projektu ustawy w Sejmie oraz przewidywanej daty wejścia w życie jej podstawowych przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: