Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania z dnia 2007-02-20.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/551681/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-02-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.

Znaczną część korespondencji wpływającej do Biura Rzecznika stanowią wnioski dotyczące stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Skargi dotyczące tej problematyki wpływają także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który w znacznej części przypadków stwierdza ich zasadność. Sytuacja ta budzi zaniepokojenie Rzecznika.

Dlatego też w Biurze Rzecznika dokonano analizy sytuacji w zakresie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Rzecznik przekazał Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej opracowanie będące wynikiem dokonanej analizy. Opracowanie zawiera ocenę istniejącego stanu oraz propozycje działań naprawczych.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.

Znaczną część korespondencji wpływającej do Biura Rzecznika stanowią wnioski dotyczące stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Skargi dotyczące tej problematyki wpływają także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który w znacznej części przypadków stwierdza ich zasadność. Sytuacja ta budzi zaniepokojenie Rzecznika.

Dlatego też w Biurze Rzecznika dokonano analizy sytuacji w zakresie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Rzecznik przekazał Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej opracowanie będące wynikiem dokonanej analizy. Opracowanie zawiera ocenę istniejącego stanu oraz propozycje działań naprawczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: