Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystapienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie zwrotu nienależnie pobranej rekompensaty z dnia 2007-03-13.

Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/542378/06/VIII/812 RZ
Data sprawy:
2007-03-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystapienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie zwrotu nienależnie pobranej rekompensaty.

Na tle badania sprawy indywidualnej ujawnił się ogólny problem dotyczący żądania od osób, którym została wypłacona rekompensata określona przepisami ustawy z dnia 6.03.1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent, zwrotu nienależnie pobranej rekompensaty. Osoby, które błędnie zostały umieszczone na listach osób uprawnionych do rekompensaty, a następnie została im wypłacona rekompensata, są wzywane do jej zwrotu. Jako podstawę żądania zwrotu rekompensaty wskazywany jest art. 405 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Rzecznika odwołanie się w omawianym zakresie do przepisów regulujących bezpodstawne wzbogacenie nie uzasadnia żądania zwrotu wypłaconej rekompensaty. W świetle przepisów wymienionej wyżej ustawy nie sposób przyjąć, że osoba, której została wypłacona rekompensata powinna liczyć się z obowiązkiem jej zwrotu. Sporządzanie spisów osób uprawnionych do rekompensaty należało do kierowników jednostek organizacyjnych i organów administracji publicznej dysponujących odpowiednimi służbami prawnymi. Spisy osób uprawnionych podlegały kontroli ze strony właściwych ministrów i wojewodów. W związku z tym osoba otrzymująca rekompensatę pieniężną miała pełne prawo uważać, kierując się konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa, że wypłacane jej świadczenie jest spełniane zgodnie z prawem. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także - w razie podzielenia argumentów przedstawionych przez Rzecznika - o korektę dotychczasowej praktyki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: