Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych z dnia 2007-06-21.

Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/561651/07/III/805 RZ
Data sprawy:
2007-06-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie analizy skuteczności rozwiązań ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ukierunkowanych na zwiększenie zainteresowania pracodawców z otwartego rynku pracy zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: