Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pobierania przez publiczne szpitale od pacjentek oddziałów położniczych opłat, które nie znajdują umocowania w obowiązujących przepisach prawa z dnia 2007-07-24.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/555872/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-07-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pobierania przez publiczne szpitale od pacjentek oddziałów położniczych opłat, które nie znajdują umocowania w obowiązujących przepisach prawa.

Na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika i postępowań prowadzonych w tych sprawach oraz doniesień środków masowego przekazu, a także raportów Fundacji "Rodzić po Ludzku" ustalono, że opłaty od pacjentek pobierane są również za świadczenia zdrowotne objęte umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również mają wpływ na poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych związanych z porodem i opieką okołoporodową. Zdaniem Rzecznika konieczne jest zapewnienie każdej rodzącej kobiecie prawa do godnego porodu i opieki nad noworodkiem oraz poszanowania obowiązującego prawa. Wprowadzenie opłat za niektóre świadczenia zdrowotne w tej sytuacji wymaga stosownych zmian legislacyjnych, a szczególnie ustalenia podstawowego zakresu świadczeń, umożliwiającego publicznym szpitalom legalne pobieranie opłat za tzw. świadczenia "ponadstandardowe". Wewnętrzne regulacje kierowników poszczególnych publicznych szpitali nie mogą bowiem decydować o prawach pacjentek i ubezpieczonych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: