Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużającej się procedury postępowania z pracami legislacyjnymi nad projektami zgłoszonymi z inicjatywy obywatelskiej z dnia 2007-07-17.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/563501/07/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-07-17
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużającej się procedury postępowania z pracami legislacyjnymi nad projektami zgłoszonymi z inicjatywy obywatelskiej.

Jednym z istotnych elementów demokratycznego państwa prawnego jest wynikające z art. 118 ust. 2 Konstytucji RP prawo obywateli do występowania z inicjatywą ustawodawczą. Konstytucyjny wymóg zebrania w takim przypadku 100.000 podpisów powoduje, że sprawa będąca przedmiotem inicjatywy wzbudza żywe zainteresowanie znacznej grupy obywateli. Terminy, w których Sejm powinien rozpocząć prace nad projektami zgłaszanymi z inicjatywy obywatelskiej są stosunkowo krótkie. Zaniepokojenie Rzecznika budzi fakt, iż nie są podejmowane dalsze prace legislacyjne. Hamowanie prac legislacyjnych nad prawidłowo zgłoszonymi obywatelskimi projektami ustaw można odebrać jako naruszenie lub ograniczenie przez organy władzy podstawowych praw obywatelskich zapisanych w Konstytucji i ustawach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: