Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odmowy refundacji przez NFZ wózka inwalidzkiego aluminiowego (lekkiego) z dnia 2007-08-03.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2007-08-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odmowy refundacji przez NFZ wózka inwalidzkiego aluminiowego (lekkiego).

Skargi dotyczące odmowy refundacji przez NFZ wózka inwalidzkiego aluminiowego (lekkiego) skłoniły Rzecznika do przyjrzenia się przepisom obowiązującym w tym zakresie. Z analizy tych przepisów wynika, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych wykracza poza zakres upoważnienia art. 40 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto wykaz przedmiotów i środków ustalony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki, nie zawiera pełnego asortymentu przedmiotów i środków wymienionych w rozporządzeniu ustalającym limity cen.

Rzecznik zwrócił się o spowodowanie zbadania omawianej sprawy i zajęcie stanowiska, a także podjęcie działań w kierunku zapewnienia zgodności wymienionych rozporządzeń z art. 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: