Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań podejmowanych przez organy administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego na rzecz pomocy mieszkańcom terenów objętych skutkami "trąby powietrznej" z dnia 2007-07-27.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/564376/07/X/1006 RZ
Data sprawy:
2007-07-27
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań podejmowanych przez organy administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego na rzecz pomocy mieszkańcom terenów objętych skutkami "trąby powietrznej".

Rzecznik przekazał Prezesowi Rady Ministrów notatkę z badań terenowych w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: