Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym w sprawie stanowiska Rzecznika o projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 1070) z dnia 2007-06-29.

Adresat:
SEJM PODKOMISJA NADZWYCZAJNA DO ROZPATRZENIA USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM
Sygnatura:
RPO/562403/07/II/211 RZ
Data sprawy:
2007-06-29
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym w sprawie stanowiska Rzecznika o projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 1070).

Projekt ustawy dotyczy stworzenia pracodawcom możliwości uzyskania w Krajowym Rejestrze Karnym informacji o osobach, które były skazane za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich lub przestępstwo z użyciem przemocy, a których zatrudnienie miałoby być związane z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.

W odpowiedzi na zaproszenie do współpracy nad tym projektem Rzecznik stwierdził, iż przedstawiona nowelizacja nie spełni - w jego ocenie - podstawowego celu wskazanego w uzasadnieniu projektu, to znaczy nie zapewni lepszej ochrony dzieci. Nowelizacja miała na celu wprowadzić w życie bezdyskusyjnie słuszną ideę, jednak ze względu na liczne uchybienia, niespójność z obowiązującymi przepisami, należy ją zaopiniować negatywnie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: