Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



RPO-521164- III/05 z 17.09.2007 r. - wystąpienie do Minister Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób, które ze względu na konieczność zapewnienia opieki niepełnosprawnym dorosłym członkom ich rodzin rezygnują z pracy zawodowej i nie posiadają prawa do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne z dnia 2007-09-17.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/521164/05/III/1113 RZ
Data sprawy:
2007-09-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

RPO-521164- III/05 z 17.09.2007 r. - wystąpienie do Minister Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób, które ze względu na konieczność zapewnienia opieki niepełnosprawnym dorosłym członkom ich rodzin rezygnują z pracy zawodowej i nie posiadają prawa do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: