Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichOświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sądowego zakazu wypowiedzi dla prof. Andrzeja Zybertowicza z dnia 2007-09-19.

Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/569320/07/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2007-09-19
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sądowego zakazu wypowiedzi dla prof. Andrzeja Zybertowicza.

W związku z wydanym w dniu 7.09.2007 r. przez sąd w Toruniu zakazem wypowiadania się przez prof. Andrzeja Zybertowicza na temat związków Telewizji Polsat ze służbami specjalnymi, Rzecznik przypomniał, że w dniu 27.02.2007 r. złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 755 § 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 14 oraz 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

W uzasadnieniu wniosku Rzecznik stwierdził m.in., że "konsekwencją zastosowania art. 755 § 2 k.p.c. jest wydanie orzeczenia sądowego zakazującego publikacji na czas trwania postępowania sądowego o określonych osobach, których działalność z racji ich roli i sprawowanych w społeczeństwie funkcji znajduje się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Orzeczenie takie, znajdujące swą podstawę prawną w kwestionowanym przepisie, stanowi niewątpliwie ingerencję w konstytucyjne prawo do wolności słowa i godzi w ustrojową zasadę wolności prasy".

Sprawa negatywnych aspektów ustawowego zakazu publikacji dotyczy nie tylko dziennikarzy, ale także naukowców i wszystkich innych obywateli Rzeczypospolitej. Zakaz głoszenia swoich poglądów stanowi zatem naruszenie fundamentalnych konstytucyjnych praw obywatelskich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: