Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu nielegalnego prowadzenia placówek opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku (kontynuacja wystąpień z dnia 23.08.2006 r. i 24.05.2007 r.) z dnia 2007-08-14.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/538666/06/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2007-08-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu nielegalnego prowadzenia placówek opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku (kontynuacja wystąpień z dnia 23.08.2006 r. i 24.05.2007 r.).

Z analizy kierowanych do Rzecznika skarg wynika, że zdarzają się przypadki prowadzenia w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę, bez zezwolenia. Jedyną możliwością działania wojewody w takiej sytuacji jest nałożenie kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł (art. 130 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Wojewoda nie ma możliwości prawnych zastosowania innych środków celem wyegzekwowania obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności oraz poddania się kontroli. Rzecznik sygnalizował potrzebę rozważenia zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie ustawy o pomocy społecznej do katalogu ustaw, których przepisy reglamentują podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej. W odpowiedzi zapewniono, że sugestie Rzecznika zostaną rozważone w trakcie opracowywania nowelizacji przepisów ustawy o pomocy społecznej. Rzecznik został również poinformowany, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się także do Ministerstwa Gospodarstwa o opinię w zakresie możliwości ingerencji organów administracji publicznej w konstytucyjną zasadę swobody działalności gospodarczej. Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji, na jakim etapie znajdują się prace dotyczące podniesionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: