Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku możliwości zmniejszenia opłat za przejazd autostradą w przypadku prowadzenia prac remontowych powodujących istotne utrudnienia w ruchu pojazdów samochodowych z dnia 2007-11-21.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/564731/07/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2007-11-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku możliwości zmniejszenia opłat za przejazd autostradą w przypadku prowadzenia prac remontowych powodujących istotne utrudnienia w ruchu pojazdów samochodowych.

Do Rzecznika napływają skargi kierowców, dotyczące pobierania opłat za przejazd autostradą A-4 na odcinku z Katowic do Krakowa, mimo istotnych utrudnień w ruchu pojazdów, spowodowanych pracami remontowymi na autostradzie. Zdaniem skarżących, skoro autostrada A-4 nie spełnia wymagań w zakresie warunków użytkowych, ustalonych dla autostrad, kierowcy nie powinni wnosi opłat za przejazd autostradą w wysokości ustalonej w umowie koncesyjnej.

W ocenie Rzecznika, obecnie obowiązujące regulacje (ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.04.2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą) nie gwarantują należytej ochrony praw użytkowników autostrad, nie przewidują bowiem uwzględnienia utrudnień w ruchu pojazdów wynikających z prac remontowych, jako elementu wpływającego na wysokość opłaty za przejazd.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości nowelizacji przepisów regulujących kwestie opłat za przejazd autostradą, która wprowadziłaby obowiązek zmniejszania wysokości wspomnianych opłat w przypadku prowadzenia prac remontowych na autostradzie, powodujących istotne utrudnienia w ruchu pojazdów samochodowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: