Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników sądów i prokuratury z dnia 2007-11-23.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/570841/07/III/810 RZ
Data sprawy:
2007-11-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników sądów i prokuratury.

Do Rzecznika napływają skargi od pracowników sądów i prokuratury, w których wyrażają niezadowolenie z regulacji prawnej przyjętej w ustawie z dnia 9.05.2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Pracownicy w skargach podnoszą zarzut, że ustawodawca przewidując wymóg uzupełnienia wykształcenia do poziomu wyższego, "przerzucił na ich barki ciężar sfinansowania kosztów studiów" oraz nie określił wymagań w zakresie kierunku studiów.

Przewidziany w ustawie obowiązek uzupełnienia wykształcenia do poziomu wyższego stawia pracowników sądów i prokuratury w sytuacji analogicznej do sytuacji powstałej w wyniku skierowania pracownika na studia. Z tego względu w opinii Rzecznika nałożenie przez władze publiczne na urzędników sądów i prokuratury obowiązku podwyższenia kwalifikacji zawodowych poprzez uzupełnienie wykształcenia do poziomu wyższego powinno wiązać się z przyjęciem przez państwo obowiązku partycypacji w realizacji tego zadania. Zachodzi również potrzeba doprecyzowania przepisów w zakresie wyboru kierunku studiów.

Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: