Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby podjęcia pilnych prac nad utworzeniem systemu ewidencji dochodów ludności rolniczej, umożliwiającego nową konstrukcję systemu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników z dnia 2007-12-14.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/576421/07/III/308 RZ
Data sprawy:
2007-12-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby podjęcia pilnych prac nad utworzeniem systemu ewidencji dochodów ludności rolniczej, umożliwiającego nową konstrukcję systemu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników.

W dniu 27.11.2007 r. Rzecznik skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący art. 86 ust. 2 ustawy regulującej świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ewentualne rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego niekonstytucyjności tej regulacji spowoduje potrzebę uregulowania zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu przez rolników z uwzględnieniem faktycznego dochodu uzyskiwanego z tytułu prowadzonej działalności rolniczej.

Wymagać to będzie stworzenia systemu ewidencji dochodów z takiej działalności, umożliwiającego nową konstrukcję systemu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników, opartą na kryterium faktycznie osiąganych dochodów z tytułu prowadzonej działalności rolniczej. W ubezpieczeniu społecznym rolników wysokość składki oraz wysokość emerytury i renty ustalana jest obecnie w oparciu o kryterium ryczałtowe, a więc w oderwaniu od faktycznych dochodów z działalności rolniczej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: