Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontrolowania przez pracodawcę poczty elektronicznej oraz rozmów telefonicznych pracowników z dnia 2007-12-20.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/561580/07/III/805.3 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontrolowania przez pracodawcę poczty elektronicznej oraz rozmów telefonicznych pracowników.

Na tle jednej ze spraw skierowanych ostatnio do Rzecznika, ujawnił się ogólny problem możliwości kontrolowania przez pracodawcę poczty elektronicznej wysyłanej i odbieranej przez pracownika oraz danych zapisanych na dysku twardym komputera użytkowanego przez pracownika. Ze stanowiska Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawionego w dniu 1.08.2007 r. wynika, że pracodawca posiada prawo do kontrolowania pracownika na podstawie art. 94 pkt 2 Kodeksu pracy (obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystywanie czasu pracy). Departament przy zastosowaniu wykładni rozszerzającej tego przepisu stwierdził, że pracodawca może kontrolować zawartość służbowej skrzynki mailowej pracownika, czytać korespondencję służbową pracownika i udostępniać ją do wglądu innym pracownikom.

W opinii Rzecznika z obowiązku pracodawcy wynikającego z art. 94 pkt 2 Kodeksu pracy nie można wyprowadzić aż tak dalece idącego uprawnienia pozwalającego na kontrolowanie pracownika. Brak odpowiedniej regulacji prawnej może prowadzić do powstawania sytuacji konfliktowych pomiędzy pracodawcami i pracownikami.

Według ubiegłorocznych badań 2/3 polskich pracodawców monitoruje korespondencję elektroniczną swoich pracowników, a część nagrywa ich rozmowy telefoniczne. Zdaniem Rzecznika celowe wydaje się wprowadzenie obowiązku ciążącego na pracodawcy w zakresie uprzedzenia pracowników o możności stosowania tego typu kontroli. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: