Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zapisów ustawy o IPN, zgodnie z którymi osoby zamierzające prowadzić badania naukowe w oparciu o akta IPN i dziennikarze mają obowiązek przedstawienia rekomendacji odpowiednio pracownika naukowego bądź redakcji (sygn. akt K 5/08) z dnia 2008-01-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/571782/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-01-31
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zapisów ustawy o IPN, zgodnie z którymi osoby zamierzające prowadzić badania naukowe w oparciu o akta IPN i dziennikarze mają obowiązek przedstawienia rekomendacji odpowiednio pracownika naukowego bądź redakcji (sygn. akt K 5/08).

Prawodawca w art. 36 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o IPN przyznał prawo nieskrępowanego korzystania z wolności badań naukowych jedynie osobom będącym pracownikami naukowymi uprawnionymi do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych, gospodarki lub prawa. Pracownicy naukowi w innych dziedzinach nauki mogą korzystać z tej wolności dopiero po uprzednim dołączeniu do wniosku o udostępnienie dokumentów rekomendacji uprawnionego pracownika naukowego. W ten sposób doszło do niczym nieuzasadnionego zróżnicowania obywateli w korzystaniu z konstytucyjnej wolności prowadzenia badań naukowych (art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy o IPN, do wniosku o udostępnienie dokumentów zgromadzonych przez IPN w celu publikacji materiału prasowego należy dołączyć upoważnienie redakcji albo wydawcy do wystąpienia z takim wnioskiem. Przepis ten w sposób niezgodny z Konstytucją ogranicza wolność wypowiedzi oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-12-31
Opis odpowiedzi:


Wniosek oddalony (wyrok z dnia 25.11.2008 r., sygn. akt K 5/08).