Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie eskalacji napięć związanych z akcją strajkową celników z dnia 2008-01-30.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/579877/08/X/1507 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie eskalacji napięć związanych z akcją strajkową celników.

W dniach 28-29.01.2008 r. Rzecznik skierował swych przedstawicieli na drogowe przejścia graniczne pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem, w celu zapoznania się z sytuacją na miejscu. W trakcie wizytacji potwierdzono, że warunki oczekiwania kierowców samochodów ciężarowych na odprawę graniczną są dramatyczne. Czas oczekiwania na przekroczenie granicy w Dorohusku wynosił około tygodnia. Nieco lepiej wyglądała sytuacja na przejściu granicznym w Hrebennem.

Powodem akcji protestacyjnej były niezrealizowane obietnice poprawy sytuacji prawno-materialnej funkcjonariuszy Służby Celnej. Postulaty dotyczyły wydania przepisów zabezpieczających funkcjonariuszy przed zwolnieniem ze służby w związku z toczącym się, a nie zakończonym postępowaniem dyscyplinarnym bądź karnym, objęcia ich systemem emerytalnym na wzór służb mundurowych, zwiększenia liczby stanowisk etatowych w oddziałach celnych na przejściach granicznych oraz podwyższenia płac.

W dniu 6.09.2007 r. Rzecznik przeprowadził wspólnie z Pełnomocnikem Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka wizytację przejścia granicznego w Medyce-Szegini, zakończoną podpisaniem wspólnego apelu skierowanego do Głów Państw i Rządów Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Zawarte w apelu wnioski dotyczyły m.in. konieczności przyspieszenia rozbudowy infrastruktury na granicy państwowej Polski i Ukrainy, w tym utworzenia nowych przejść granicznych, poprawy warunków przekraczania granicy przez obywateli Polskich, Unii Europejskiej i Ukrainy oraz podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia uproszczonych kontaktów granicznych i przekraczania granicy w warunkach wejścia Polski do strefy Schengen.

Rzecznik zaapelował do Premiera o podjęcie kompleksowych działań zmierzających do usprawnienia obsługi ruchu granicznego i poprawy warunków przekraczania granic.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-03-19
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (13.03.2008 r.) w odpowiedzi udzielonej z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Finansów, zapewnił, iż Rząd RP podejmuje zdecydowane działania na rzecz usprawnienia ruchu granicznego na polsko-ukraińskiej granicy państwowej, szczególnie poprzez tworzenie nowych przejść granicznych.
W dniu 4.03.2008 r. Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy parafowali Umowę o zasadach małego ruchu granicznego. Wprowadzenie małego ruchu granicznego przede wszystkim zmniejszy kolejki osób oczekujących na wydanie wiz przez polskie placówki dyplomatyczne oraz znacznie zmniejszy koszty podróżowania (ceny wiz).
Rozpoczęto prace w zakresie przygotowania (do dnia 30.04.2008 r.) projektu ustawy zmieniającej ustawę o Służbie Celnej oraz projektu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Celnej w latach 2009-2011". Od 1.01.2008 r. wzrośnie uposażenie funkcjonariuszy celnych średnio o 500 zł brutto na jeden etat. W ustawie budżetowej na 2008 rok w porównaniu do budżetu 2007 r. nastąpił znaczny (o 56,3%) wzrost środków na finansowanie wydatków majątkowych Służby Celnej. Środki przeznaczone dla izb celnych na 2008 rok wykorzystane zostaną na inwestycje budowlane oraz na uzupełnienie wyposażenia Służby Celnej.