Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z dnia 2008-03-17.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/580613/08/III/301.2 RZ
Data sprawy:
2008-03-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest utrzymywanie się wysokiego wpływu do sądów apelacyjnych spraw z zakresu roszczeń pracowników i ubezpieczonych. Zdaniem Rzecznika konieczne jest wznowienie prac nad zmianą przepisów mającą na celu odciążenie sądów apelacyjnych. Rzecznik popiera inicjatywę nowelizacji art. 477 k.p.c. w celu poszerzenia właściwości sądów rejonowych o sprawy o renty socjalne, roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami, spraw o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ustalanie składek na te ubezpieczenia. Warte rozważenia jest wprowadzenie regulacji prawnych dyscyplinujących wykonywanie czynności przez biegłego.

Zdaniem Rzecznika należałoby również znowelizować art. 471 k.p.c. tak, aby nałożyć obowiązek rozpoznawania przez sądy w pierwszej kolejności spraw z powództw pracowników, z określeniem rozsądnego terminu ich załatwienia od daty wniesienia pozwu. Rozważenia wymaga także wprowadzenie obowiązku rozpoznania apelacji w tych kategoriach spraw w zakreślonym terminie. Warto również zbadać potrzebę wprowadzenia podobnych rozwiązań w odniesieniu do terminów załatwiania spraw w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska wobec zasygnalizowanych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: