Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uwag Rzecznika do projektu ustawy o równym traktowaniu z dnia 2008-03-07.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/583174/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-03-07
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uwag Rzecznika do projektu ustawy o równym traktowaniu.

Rzecznik pozytywnie ocenił koncepcję przyjętą w projekcie ustawy o równym traktowaniu. Brak było bowiem przekonującego uzasadnienia dla przewidywanego wcześniej powołania odrębnego organu (urzędu) ds. równego traktowania.

W wystąpieniu Rzecznik przedstawił stanowisko w zakresie dotyczącym projektowanych zmian przepisów regulujących działalność organu ochrony prawa w Polsce, w tym propozycje zmian niektórych przepisów ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, mających na celu poszerzenie kompetencji Rzecznika.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: