Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania sytuacji rencistów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z dnia 2008-04-14.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/577860/08/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania sytuacji rencistów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Napływające w dalszym ciągu do Rzecznika skargi od wymienionej grupy osób spowodowały konieczność kolejnego wystąpienia w tej sprawie (wcześniejsze wystąpienie zostało skierowane w dniu 31.01.2008 r.).

Obowiązujące od dnia 1.01.2008 r. przepisy doprowadziły do zróżnicowania grupy podmiotów będących w tej samej sytuacji faktycznej i prawnej, tzn. grupy osób mających ustalone prawo do renty i prowadzących jednocześnie działalność pozarolniczą. Zróżnicowania dokonano w dwóch płaszczyznach: ze względu na prowadzoną działalność pozarolniczą - obowiązek opłacania składek dotyczy bowiem wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach działalności pozarolniczej oraz ze względu na rodzaj pobieranej renty - obowiązek opłacania składek dotyczy bowiem wyłącznie osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego.

Zmiany te nie doprowadziły do pożądanego zrównania pozycji rynkowej rencistów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z rencistami prowadzącymi działalność gospodarczą. O takim zrównaniu można by mówić dopiero wówczas, gdyby obowiązkowi ubezpieczeń podlegali wszyscy renciści (mundurowi, rolniczy, pobierający renty rodzinne) prowadzący działalność pozarolniczą, a nie tylko renciści z systemu powszechnego prowadzący działalność gospodarczą. Grupa nie objęta obowiązkiem ubezpieczeń pozostaje bowiem w dalszym ciągu na lepszej pozycji rynkowej. Rzecznik zwrócił się o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: