Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych przez pracowników Biura Rzecznika w wyniku przeprowadzonej kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w W z dnia 2008-04-16.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/573940/07/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych przez pracowników Biura Rzecznika w wyniku przeprowadzonej kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w W.

Do Rzecznika wpływały sygnały dotyczące nieprawidłowości w kwestii wykorzystywania osadzonych do prac remontowo budowlanych na terenie pobliskiej szkoły, prowadzonej przez stowarzyszenie, we władzach którego zasiada Dyrektor ZK Wołów. Ponadto funkcjonariusze działu ochrony pełniący służbę na wieżyczkach strażniczych mają problemy z załatwianiem potrzeb fizjologicznych. Sytuacje takie występują w przypadku braku możliwości dokonania szybkiej "podmiany" wartownika przez dyżurnego. Zdarzają się też przypadki "fali", kiedy to starsi rangą funkcjonariusze "docierając młodych" celowo przedłużają wysłanie funkcjonariusza na podmianę. Pojawiły się również zarzuty pod adresem kierownictwa Zakładu, iż młodzi stażem funkcjonariusze dostają urlop w całości do wykorzystania w terminie określonym przez kierowników oddziałów, bez możliwości indywidualnego określenia terminu, w którym chcieliby go uzyskać. Dodatkowo podnoszono problemy picia alkoholu na terenie Zakładu, nierównego wynagradzania funkcjonariuszy oraz wulgarne odnoszenie się przez Dyrektora wobec podległych mu osób.

Rzecznik zwrócił się w tych sprawach do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z prośbą o zlecenie zbadania podnoszonych zagadnień podległym służbom i poinformowanie Rzecznika o swoim stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-06-19
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (30.05.2008 r.) stwierdził, iż kontrola Zakładu Karnego w Wołowie dokonana przez Centralny Zarząd Służby Więziennej nie wykazała przypadków łamania prawa i obowiązujących przepisów przez funkcjonariuszy ZK w Wołowie.