Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności dokonania zmian w zasadach obliczania rent i emerytur, uwzględniających sytuację osób mających problemy z udokumentowaniem wysokości wynagrodzenia z dnia 2008-04-29.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/547500/06/III/303 RZ
Data sprawy:
2008-04-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności dokonania zmian w zasadach obliczania rent i emerytur, uwzględniających sytuację osób mających problemy z udokumentowaniem wysokości wynagrodzenia.

W dniu 1.04.2008 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą wysokości podstawy wymiaru emerytury (SK 96/06). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 oraz nie jest zgodny z art. 65 ust. 2 Konstytucji. Podstawą przyjęcia tego orzeczenia było zaakceptowane przez Trybunał Konstytucyjny stanowisko, że obliczanie emerytury lub renty w oparciu o składki z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok przejścia na emeryturę lub rentę, jest zgodne z Konstytucją.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o rozważenie możliwości przeprowadzenia stosownych zmian w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w taki sposób, aby w wypadku niemożliwości udokumentowania przychodów do celów obliczenia emerytury lub renty przyjmować, że kształtowały się one na poziomie ówcześnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Byłoby to logiczną konsekwencją faktu, że w wypadku pracownika zatrudnionego na cały etat "co najmniej od 1956 r." podstawa składki na ubezpieczenie społeczne nie mogła być niższa niż płaca minimalna.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: