Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie statusu prawnego pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2008-05-26.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/572961/07/III/811 RZ
Data sprawy:
2008-05-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie statusu prawnego pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Do Rzecznika zwróciło się Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej o rozważenie zasadności wniesienia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 10 ust. 3, art. 74 ust. 2 i 3 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z art. 153 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym, w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.

Zaskarżony art. 10 ust. 3 ustawy przewiduje, że do pracowników Urzędu KNF stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy, do urzędników służby cywilnej likwidowanych urzędów obsługujących Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, do czasu przyjęcia przez nich nowych warunków pracy i płacy w Urzędzie KNF, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia likwidacji, stosuje się przepisy ustawy o służbie cywilnej. Natomiast w świetle art. 74 ust. 3, do urzędników służby cywilnej likwidowanych urzędów obsługujących Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, którzy nie otrzymają w terminie 3 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym powstał Urząd KNF propozycji nowych warunków pracy i płacy lub jeżeli odmówią ich przyjęcia, z upływem 6 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym powstał Urząd KNF, stosuje się art. 54 ustawy o służbie cywilnej.

Zgodnie ze stanowiskiem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, KNF nie może być zaliczone do organów administracji rządowej. Rzecznik zwrócił się do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: