Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń możliwości wypłaty równoważnika pieniężnego dla funkcjonariusza Służby Celnej za brak lokalu mieszkalnego (sygn. akt U 7/08) z dnia 2008-06-11.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/583102/08/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2008-06-11
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń możliwości wypłaty równoważnika pieniężnego dla funkcjonariusza Służby Celnej za brak lokalu mieszkalnego (sygn. akt U 7/08).

Rzecznik zakwestionował rozwiązanie przyjęte w § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.05.2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości dotyczące wypłaty równoważnika pieniężnego.

Zgodnie z ustawą o Służbie Celnej, przeniesienie funkcjonariusza celnego do innej miejscowości, z której dojazd jest znacznie utrudniony, wymaga zapewnienia funkcjonariuszowi odpowiednich warunków mieszkaniowych, z uwzględnieniem jego sytuacji rodzinnej. Jeśli zapewnienie funkcjonariuszowi odpowiednich warunków mieszkaniowych jest niemożliwe lub utrudnione oraz jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, funkcjonariuszowi przysługuje równoważnik pieniężny. Tymczasem § 25 ust. 1 rozporządzenia pozbawia prawa do równoważnika pieniężnego tych funkcjonariuszy, którzy zostali przeniesieni do służby w innej miejscowości do dnia 31.10.2003 r. Rozwiązanie to jest niezgodne z ustawą o Służbie Celnej, która nie uzależnia prawa do równoważnika pieniężnego od daty służbowego przeniesienia funkcjonariusza celnego. Ponadto przyjęte rozwiązanie prowadzi do naruszenia zasady równości wobec prawa. Poza systemem wypłaty równoważników pieniężnych pozostają ci funkcjonariusze, w stosunku do których najdłużej nie jest realizowane przysługujące im z mocy ustawy prawo do mieszkania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: