Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany sposobu wypłaty świadczeń rodzinnych mieszkańcom Stalowej Woli z dnia 2008-07-17.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/579021/08/X/1006.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany sposobu wypłaty świadczeń rodzinnych mieszkańcom Stalowej Woli.

Do Rzecznika wpływają skargi mieszkańców Stalowej Woli dotyczące zmiany dotychczasowej formy wypłaty świadczeń rodzinnych. Od 1 stycznia 2008 r. Urząd Miasta wprowadził przedpłacone karty płatnicze "Banku Handlowego", przy użyciu których osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych mają korzystać ze środków finansowych wypłacanych w ramach tych świadczeń. Świadczeniobiorcom, którzy nie stawili się po odbiór wspomnianych kart, świadczenia są wypłacane w dotychczasowej formie, jednak w decyzjach przyznających tym osobom świadczenia rodzinne na kolejne okresy zasiłkowe będzie znajdował się zapis, że świadczenia będą dostępne jedynie przy użyciu kart płatniczych. Korzystanie z przedpłaconej karty płatniczej "Banku Handlowego" wiąże się z wieloma niedogodnościami. Przedpłacona karta płatnicza nie jest powiązana z kontem internetowym, a w Stalowej Woli nie ma żadnej placówki "Banku Handlowego", w której można sprawdzić wielkość środków na koncie. Ponadto posiadacz karty ma prawo jedynie dwukrotnego użycia karty w bankomacie w okresie miesiąca, a nie wszystkie sklepy akceptują karty płatnicze. Ustawa o świadczeniach rodzinnych nie określa sposobu wypłaty tych świadczeń. W praktyce formę ich wypłaty ustalają dowolnie organy realizujące zadania w zakresie świadczeń rodzinnych. Wydaje się, że ustawa powinna ustalać dwa lub trzy dopuszczalne sposoby przekazywania świadczeniobiorcom środków pieniężnych (np. wypłata gotówki w kasie urzędu gminy lub przelew na wskazany przez świadczeniobiorcę rachunek bankowy). Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia stosownych działań legislacyjnych, zmierzających do uregulowania w ustawie o świadczeniach rodzinnych kwestii formy wypłaty tych świadczeń.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: