Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podejmowanych działań dotyczących przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania dzieci rumuńskich z dnia 2008-07-25.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/523139/06/III/1112 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podejmowanych działań dotyczących przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania dzieci rumuńskich.

W artykule "Na czarne oczy" (tygodnik "Polityka" z dnia 12 lipca 2008 r.) opisane są dramatyczne losy rumuńskich dzieci wykorzystywanych do żebractwa na terenie naszego kraju. Z artykułu wynika, iż funkcjonariusze Policji mają ograniczone możliwości skutecznych interwencji w przypadku żebractwa dzieci pochodzących z Rumunii. Wydaje się, że przepisy znowelizowanej z dniem 29 maja 2008 r. ustawy o pomocy społecznej w brzmieniu nadanym przez art. 9 pkt 12 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw nie zawsze są właściwie rozumiane i realizowane na szczeblu podstawowym pomocy społecznej. Szczególne trudności występują w koordynacji działań instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania żebractwa dzieci. Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji w sprawie podejmowanych przez Ministerstwo działań zmierzających do przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania do żebrania dzieci rumuńskich.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podejmowanych działań dotyczących przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania dzieci rumuńskich.

W artykule "Na czarne oczy" (tygodnik "Polityka" z dnia 12 lipca 2008 r.) opisane są dramatyczne losy rumuńskich dzieci wykorzystywanych do żebractwa na terenie naszego kraju. Z artykułu wynika, iż funkcjonariusze Policji mają ograniczone możliwości skutecznych interwencji w przypadku żebractwa dzieci pochodzących z Rumunii. Wydaje się, że przepisy znowelizowanej z dniem 29 maja 2008 r. ustawy o pomocy społecznej w brzmieniu nadanym przez art. 9 pkt 12 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw nie zawsze są właściwie rozumiane i realizowane na szczeblu podstawowym pomocy społecznej. Szczególne trudności występują w koordynacji działań instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania żebractwa dzieci. Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji w sprawie podejmowanych przez Ministerstwo działań zmierzających do przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania do żebrania dzieci rumuńskich.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podejmowanych działań dotyczących przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania dzieci rumuńskich.

W artykule "Na czarne oczy" (tygodnik "Polityka" z dnia 12 lipca 2008 r.) opisane są dramatyczne losy rumuńskich dzieci wykorzystywanych do żebractwa na terenie naszego kraju. Z artykułu wynika, iż funkcjonariusze Policji mają ograniczone możliwości skutecznych interwencji w przypadku żebractwa dzieci pochodzących z Rumunii. Wydaje się, że przepisy znowelizowanej z dniem 29 maja 2008 r. ustawy o pomocy społecznej w brzmieniu nadanym przez art. 9 pkt 12 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw nie zawsze są właściwie rozumiane i realizowane na szczeblu podstawowym pomocy społecznej. Szczególne trudności występują w koordynacji działań instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania żebractwa dzieci. Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji w sprawie podejmowanych przez wymienione Ministerstwa działań zmierzających do przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania do żebrania dzieci rumuńskich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: