Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie trudności z wypłatą należnych środków zgromadzonych na rachunku zmarłego współmałżonka z dnia 2008-08-01.

Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/586265/08/III/303.2 RZ
Data sprawy:
2008-08-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie trudności z wypłatą należnych środków zgromadzonych na rachunku zmarłego współmałżonka.

Rzecznik otrzymał wyjaśnienia z ZUS związane z otwarciem, w trybie art. 128 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rachunku dla osoby mającej ustalone prawo do emerytury zaopatrzeniowej. ZUS poinformował, że zamówił u producenta oprogramowania stosowne rozwiązania programistyczne, które umożliwią otwarcie rachunku. W ocenie Rzecznika można spodziewać się, że przedstawiona sprawa nie ma charakteru jednostkowego. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, w jakim terminie przewidywane jest wdrożenie odpowiednich narzędzi systemowych umożliwiające ostateczne załatwienie przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: