Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie naruszeń praw pracowniczych obcokrajowców spoza UE wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2008-08-28.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/591059/08/III/815 RZ
Data sprawy:
2008-08-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie naruszeń praw pracowniczych obcokrajowców spoza UE wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istniejące obecnie w prawie polskim nieprecyzyjne regulacje w zakresie delegowania pracowników w ramach realizacji usługi eksportowej stwarzają pole do licznych nadużyć, mających na celu przede wszystkim redukcję kosztów zatrudnienia. Przykładem naruszeń praw pracowniczych może być sprawa Koreańczyków pracujących na terenie Stoczni Gdańskiej, sprawa zatrudnienia obywateli Chin przy budowie apartamentowców, czy też sprawa poznańskiej firmy "P&L" sp. z o.o., która w ramach usługi eksportowej oferowała polskim pracodawcom sprowadzenie chińskich pracowników informując, że pracownicy ci nie podlegają polskim przepisom prawa pracy.

W umowach zawieranych przez zagranicznych pracodawców z polskimi wykonawcami usług wprowadzane są postanowienia sprzeczne z obowiązującymi w Polsce normami czasu pracy; często nie wprowadza się żadnych ustaleń dotyczących urlopów wypoczynkowych. Pracodawcą w myśl Kodeksu pracy jest firma zagraniczna. Powoduje to, iż jedynie jej właściciele mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących w Polsce norm ochronnych prawa pracy, co w praktyce jest trudne, a często niemożliwe do zrealizowania. Zdarza się, że wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie było przekazywane na konto zagranicznego pracodawcy, a nie na indywidualne konta każdego z pracowników. Utrudnia to sprawdzenie, jakie są rzeczywiste zarobki każdego z pracowników zagranicznych i może prowadzić do nadużyć ze strony zagranicznego pracodawcy. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska wobec problemu realizacji usług eksportowych w kontekście potrzeby zmiany przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: